Mangel på saueklypparar: Midtdølane er ute med ei hjelpande saks