De beste plassene går først og på flere avganger er det allerede trangt om plassene. NSB setter julen 2017 opp 26.150 ekstra jule- og nyttårsseter for reisende med Bergensbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Rørosbanen.

NSB Regiontog på Bergensbanen (Oslo – Bergen)Totalt er det 9635 ekstra plasser på togene på Bergensbanen i jule- og nyttårshelgen. I NSB Regiontog på Bergensbanen er det satt opp over 7075 ekstraplasser i de ordinære togene i jule- og nyttårshelgen 2016. I tillegg kjøres det totalt 2560 ekstra seter i ekstra tog mellom Oslo og Bergen – til sammen fire avganger hver vei.

NSB Regiontog på Dovrebanen (Oslo – Trondheim)De ordinære togene får 10 025 ekstraseter i forbindelse med togene i jule- og nyttårshelgen på NSB Regiontog på Dovrebanen.

NSB Regiontog på Nordlandsbanen (Trondheim - Bodø)Totalt er det satt opp over 3000 ekstraseter på togene på Nordlandsbanen. I år har NSB satt opp 1445 ekstraseter i de ordinære togene mellom Trondheim og Bodø, i forbindelse med togene i jule- og nyttårshelgen.I NSB Regiontog mellom Trondheim og Mo i Rana er det 1575 ekstraseter i togene. NSB Regiontog på RørosbanenI julen 2017 setter NSB opp over 3470 ekstraseter på NSB Regiontog mellom Hamar og Røros. I all hovedsak kjøres togene med togmateriell som har flere sitteplasser enn de togene som vanligvis trafikkerer Rørosbanen.

NSB Regiontog på Sørlandsbanen (Oslo – Kristiansand/Stavanger)Togene på Sørlandsbanen har god kapasitet til å ta deg dit du skal. Derfor er det ikke satt opp ekstraplasser.