Miljødirektoratet har vedtatt at Ringebu kommune skal få et tilskudd på 150 000 kroner til innkjøp og organisering av terreng-elsykler til utlån.

I søknaden gjøres det klart at kommunen ønsker å bruke elsykler til å redusere bilbruken, spesielt i tettbygd strøk.

Videre står det at kommunen planlegger innkjøp av seks elsykler, tre i hvert sentrum. Av disse skal to være transportsykler, med mulighet til å frakte bagasje, for eksempel fra stasjonen. Kommunen søkte også om støttet til såkalte sykkelhoteller, men fikk ikke støtte til dette, da «tiltaket ikke var koblet opp mot bilrestriktive tiltak/områder».

Ringebu kommune søkte om et tilskudd på totalt 290 000 kroner, men antallet søknader var stort og prioriteringene harde, skriver direktoratet i sitt svar.

Pengene kommer fra tilskuddsordningen «Klimasats – støtte til klimasatsing i kommunene», der formålet er reduksjon av klimagasser og omstilling til lavutslippssamfunnet.