– De fleste partiene har nok et ønske om kommunesammenslåing, men prosessen faller inn i både kommunevalg og stortingsvalg. Da blir det lett viktigere for mange politikere å vinne valg enn å ivareta entusiasmen og arbeidet med å gjennomføre en prosess som denne. Timingen er et problem, sier Berulf Vaagan til Dølen.

Politiske føringer

Berulf Vaagan var engasjert som representant for Ringebu kommune da muligheten for Ringebu som en del av en sørdalskommune med Lillehammer, Øyer og Gausdal, ble diskutert og debattert. Erfaringsmessig ser han flere elementer som må på plass tidlig i denne midtdalsprosessen.

– Kommunesammenslåing er generelt ikke populært ute i befolkningen, det må vi huske. Og vi må tidlig finne ut hvor vi står og hvor vi vil hen i forhold den enkelte kommune, og hvilken retning en felles kommune skal gå. Samtidig må ta inn over oss at denne prosessen nok ikke vil få det rette trykket før Arbeiderpartiet og Høyre på sentralt nivå blir enige om en del politiske føringer.

– Hva tror du personlig vil komme ut av denne prosessen med å slå sammen de tre midtdalskommunene?

– Jeg er forventningsfull, men frykter at vi kan få en kopi av sørdalsalternativet.