Får bruke motorbåt til kultiveringstiltak på Hersjøene i Skåbu