Bilvrakene som har stått avskilta og forlatt i Vinstra sentrum er fjernet

foto