Takka vere niesa Marte og søskena, endar Stig sine dikt opp i bokform: - Lettare rørt og forvirra tykte eg dette var fantastisk gjort

foto