Smeller til med milliongaranti: - Det hjelper ikke med 100 på dugnad om en ikke har råd til å kjøpe en skrue