Går tilbake på nedstenging av Sørheim: Beboere kan få besøk av 1-2 faste personer