Savner oppfølging av forslag fra Mediemangfoldets utval

foto