I Nedregata anbefales det at sentrumsgrensen settes ved Folkets hus (Vinstra Kino). Her skaper den høye muren mellom Folkets hus og Nedregate et naturlig skille der det ikke er mulig å etablere kontinuerlig sentrumsaktivitet på gatenivå, heter det i sak lagt ut på Nord-Fron kommunes heimesider onsdag ettermiddag.

Til folkets hus

- Det synes ikke å være realistisk å revitalisere Nedregata som et sterkt handelssentrum. Samtidig mangler Lomoen i dag mange av de kvalitetene et sentrum trenger for å være attraktivt, skriv prosjektleiar Håkon Hermansson.

Prosjektet ser, blant anna gjennom verkstedsamlingene som har blitt gjennomført, at det er betydelig støtte til en todelt sentrumsløsning i befolkningen.  En todelt sentrumsløsning er også det alternativet som har blitt anbefalt av arkitektfirmaet som støtter prosjektet.

Anbefalingen fra prosjektet skal opp til politisk behandling etter sommeren. Alle som har synspunkter i saken oppfordres da til å engasjere seg, heter det på hjemmesidene til kommunen.