Mjøsen Skog omsatte 1 165 000 kubikkmeter tømmer i 2016. Det er over 100 000 kubikkmeter mer enn året før, og for tredje år på rad har Mjøsen Skog nå hatt rekordomsetning. I snitt er det i 2016 hogd og omsatt 18 400 trær pr virkedag (inkl. lørdager) gjennom hele året. Det ble også satt ny rekord for skogplanting i vårt område i 2016.

- Vi har fått alle de viktige faktorene til å stemme i 2016, og vi er glad for å konstatere at det har vært så stor aktivitet og verdiskaping på skogeiendommene til våre eiere, sier administrerende direktør i Mjøsen skog, Erik A. Dahl.

Landsledende

Alle aktørene i Skog-Norge har i snitt hatt en økning på 2,3 prosent i omsatt volum i 2016. Mjøsen Skog hadde en omsetningsvekst på rundt 11 prosent i fjor, og ligger dermed godt over snittet blant de store skogaktørene.

Andelen av hogsten som havner som sagtømmer i trelastindustrien har økt i 2016 i forhold til året før, mens andelen med massevirke som går til cellulose- og kartongindustrien har gått tilsvarende ned. Skogeieren får mer betalt for sagtømmer enn massevirke.

Samtidig som det hogges, er det også blitt lagt mye arbeid i å plante ny skog. I Mjøsen Skogs område ble det i 2016 plantet 5,2 millioner treplanter, som er én million flere planter enn året før, en økning på mellom 20 og 25 prosent.