Utslipp av oljeholdig vann fra pukkverket på Kvamsfjellet

foto