Skjønt, i Kvam finnes det ingen pessimister, skal vi tro den driftige dama.

– Du aner ikke hvor mange telefoner jeg tar, hvor mange jeg spør om å være med og bidra, alle jeg ber om en tjeneste. Jeg får aldri nei, sier hun, med den tydeligste overbevisning.

Sida Gro kom til Kvam i 2002, der hun fant den store kjærligheten, har hun engasjert seg for å skape nytt og tenke kreativt for å utvikle Kvam, slik at bygda kan møte framtida med positive øyne. For tettstedet ble også fort kjært for dama fra Holmestrand.

– Jeg synes det er så viktig å gjøre noe. Jeg kjemper og brenner for bygda, for vi er så bra. Målet er å sette Kvam på kartet og være litt annerledes. Vi skal gjøre hverandre gode, sier hun.

Gjøre hverandre gode

Sammen med ei gruppe andre engasjerte kvamværer, har hun danna ei gruppe under arbeidstittelen «Kvam på kartet».

– Et skriv går ut til alle i Kvam i januar, der vi etterspør idéer til hva som kan gjøre oss bedre. Så skal vi jobbe ut i fra dette, og få til noe spennende og sprekt, forteller hun.

Hva med fiskeoppdrett på fabrikken? Eller eventuelt sykkelbane?

– Fabrikken står der tom, så mulighetene ligger der. Det er lov å tenke stort, smiler hun.

- Viktig med samarbeid

Gjennom Kvam preger vegarbeidet gata. Men likevel har det vel aldri vært mer julestemning langs vegen enn i år. Flere steder i bygda, står små, lysbelagte grantre.

– Det var en som bor i bygda som syntes vi burde hatt ei ordentlig julegate. Da kasta jeg meg rundt: Én tok på seg å hogge tre fra skogen sin, saniteten sponsa med julelys, og skjøteledning lånte vi av nærmeste nabo, ler hun.

– Men det er dette som er så viktig, å samarbeide og gjøre hverandre gode. Vi må dra hverandre opp, slik at hele bygda kan lykkes, legger hun til.

Ønsker tre ting

For Kvam er det tre ting som gjelder, mener Gro.

– Vi trenger attraktive tomter, og flere leiligheter for utleie. Vi trenger eldreboliger. Og sist, men ikke minst, vi trenger å jobbe hardt for å beholde skole og barnehage. Da må vi få folk til bygda, sier Gro, og fortsetter:

– Jeg vet at det er godt å komme som ny til bygda. Dermed er det lett for meg å være engasjert for Kvam.

En viktig faktor for å lykkes, mener Gro, er å involvere hele bygda, få hver enkelt til å bidra. Foto: Tone Sidsel Sanden