I 2012 bygde dei bustad utan å greie ut rasfare; i år måtte to rapportar til før dei fekk bygge uthus.

foto