Henning har aspergers-diagnose: - Nå vet jeg at jeg har en unik og åpen personlighet