Ingen bemanning på hjelpekorpshyttene til Røde Kors i påsken: - Ønsker ikke å utsette mannskapene for smitterisiko