Husbrannen i Ringebu: - Helt kaldt i tomta nå

foto