Småbruket Haugrud: Nord-Fron sender fradelingssak til Statsforvalteren i Innlandet

foto