Denne eiendommen er taksert til 8,2 millioner: - Det kan bli aktuelt å dele opp