Torsdag skrev Dølen om at det var observert bjørn i fjellområdene i Nord-Fron.

Nå tar ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad, saken til statsråden.

- Jeg vil med dette be Statsråden om at det umiddelbart blir gitt fellingstillatelse på en bjørn som befinner seg i vårt område. Bjørnen er overvåka den siste uka, og den har beveget i fjellområdene i Sel, Fron og Ringebu. I dag er den på nytt observert på Kvamsfjellet i Nord-Fron, skriver Støstad i et brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Frustrert ordfører

I en uke har vi arbeidet for å få fellingstillatelse, men svaret fra direktoratet har så langt vært negativt, skriver Støstad videre.

- Det er frustrerende å være vitne til denne situasjonen. Snart skal over 10 000 dyr ut på beite i disse områdene. Derfor vil en fellingstillatelse nå være viktig av hensyn til forebyggende tiltak. Det er sporsnø i området som bjørnen ferdes, og det er gode muligheter til å felle bjørnen. Våre kommunale fellingslag er klare til å iverksette felling når som helst. På bakgrunn av dette ser jeg meg nødt til å gå direkte til politisk nivå. Vi opplever dette som en alvorlig situasjon og vi ber derfor om at fellingstillatelse blir gitt nå i dag, skriver Støstad.

Brevet er sendt departementet fredag 6. mai.