Sjå kven som får støtte frå kommunen, og kven som ikkje får

foto