Terje har ambisjonene klare: – Vil nå ut til folket