Sterke reaksjoner på regler om båndtvang: - Ingen saklige grunner