Carl Ivar inn på Stortinget: - Jeg vil kanskje ha noen særegenheter ved meg