Fikk ja til redusert fart, men nei gangfelt på Skåbuvegen

foto