Disse har søkt på stilling som kommuneplanlegger/ samfunnsplanlegger