Eneste i landet med unikt styringssystem av strømnettet