Støre tar masseuttak-saken i Frya til Stortinget

foto