Mottaksleder ved asylmottaket: - Beliggenheten er ikke optimal, men jeg skal ta en prat med naboene