På Sygard Grytting restaureres stallen fra 1780: - Vi håper den nå skal stå til evig tid