Her har de gjort fordommene til skamme: - Det er samhold og samspill hele vegen