Her vil et par unge samboere renovere, bygge og bo, men kommunen sier nei