Fjellstyrene får ikke offentliggjøre navn på de som vil jakte villrein, elg og hjort

foto