Midtdøl dømd til fengsel for vald mot tidlegare sambuar - angra seg i retten