Halvparten av de som bor i Midtdalen er over 50 år: - Vil kreve helt spesielle tiltak