Låvåsen eller Lauvåsen på Kvamsfjellet – Språkrådet vil ha ei avklaring

foto