Billettsalet har gått betre enn i fjor, og administrerende direktør i Peer Gynt, Marit Lien, fortel at nesten 90 prosent av billettane var seld i midten av juni.

God mottaking

I fjor var 67 prosent av billettane seld på same tid, og Lien er glad for at dei har fått til ei ekstra framsyning.

Oppsetninga med Mads Ousdal i rolla som Peer Gynt vart godt motteke i fjor.

– Vi   var spente på mottakinga i fjor, med alle endringane som som vart gjort. Når etterspurnaden etter billettar til årets framsyning har vore så god, er vi glade for å sette opp ei ekstra framsyning 4. august, seier Lien.

Det er same ensemble som i fjor til årets Peer Gynt.