Mens Ap tapte terreng i flere fylker, både i Innlandet og i Nord-Norge, er Senterpartiet den store vinneren. I Oppland fylke er tendensen også slik: Ap går tilbake med 5,8 prosent fra 2013. Sp går fram hele 9,2 prosent.

Brakvalg for Sp

Dermed endte Ap med kun to mandater på Stortinget, en mindre enn sist periode. Sp kommer inn med to, en mer enn tidligere. Dermed glapp det også for Hilde Holtesmo fra Sør-Fron, som var Aps fjerdekandidat. Men sida tredjekandidat Stine Renate Håheim skulle ut i permisjon, ville Holtesmo kunne vikariere på Stortinget fra oktober til februar.

Slik ble det ikke. Sp, på sin side, gjorde et brakvalg i alle tre midtdalskommunene.

SV får en liten framgang i Oppland, det samme gjør Rødt. Miljøpartiet de grønne, Venstre, Krf har en liten tilbakegang. Høgre går tilbake med 2,5 prosent, mens Frp går tilbake 0,3 prosent.

Slik blir Opplandsbenken på Stortinget:

Ap: Rigmor Aaserud og Tore Hagebakken

Sp: Ivar Odnes og Marit Knutsdatter Strand

Venstre: Kjetil Kjenseth (utjevningsmandat)

Høgre: Olemic Thommessen

Frp: Morten Ørsal Johansen

Dette er basert på 91 prosent av stemmene i Oppland.

I overkant av 90 prosent av stemmene er talt opp da klokka har passert midnatt.