Regjeringen har bestemt at alle landets fylker skal ha egne mobbeombud fra og med neste skoleår, skriver VG.

Ordningen retter seg mot barnehager, grunnskolen og videregående skole, og hensikten er å kunne bistå med råd og veiledning i mobbesaker. Etter planen skal ordningen finansieres gjennom et statlig og fylkeskommunalt spleiselag.

- I Oppland fylkeskommune har vi nulltoleranse for mobbing og det er allerede en del av mandatet til elev- og lærlingeombudet å også være mobbeombud i videregående opplæring. Det er gledelig at nasjonale politikere vil ta tak i mobbing, men jeg er litt spørrende til finansieringen, sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen.

- Burde ta regninga

Han er positiv til tiltak som kan bidra til en bedre skolehverdag, men mener regningen bør fordeles annerledes.

- Hvis staten pålegger en bestemt ombudsstruktur for et helhetlige skoleløpet, burde de også ta regninga. Uansett er det viktigste at vi forebygger og iverksetter effektive tiltak mot mobbing, sier Hagen.

- Alle barn har rett til et mobbefritt og trygt miljø i barnehage og skole. Med egne ombud i fylkene gjør vi veien til hjelp kortere for mobbeofre og deres familier. Jeg er glad vi får på plass denne ordningen sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding fra regjeringen. Han presenterte planen sammen med utdanningspolitikere fra de fire samarbeidspartiene på Stortinget.

Uavhengig ombud

Politikerne ønsker uavhengige ombud, derfor vil de måtte plasseres i toppledelsen i fylket, ikke i utdanningsavdelingen.

Seks av landets fylker har allerede et mobbeombud på plass, nå skal altså de resterende tolv (Trøndelag blir ett fylke 1. januar 2018) også få på plass en lignende ordning fra neste skoleår.

- Hensikten er å få på plass et varig, oversiktlig og tilgjengelig ombudssystem for barnehagebarn, elever og foreldre, sier Røe Isaksen.