Midtdalskommunane har samla seg om å sende en felles søknad om tilskudd til utbygging av "neste generasjon breiband" NGA i Midt-Gudbransdal. Formålet er å bidra til at alle husstander får tilbud om breiband av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd til å øke kapasiteten for breiband i områder der det ikke kan forventes å komme nye kommersielle  tilbod i dei nærmeste åra.

Innspill fra innbyggerne

I den sammenheng ønsker regionrådet for de tre midtdalskommunene innspill og informasjon omkring de lokale forhold. Dette gjelder innspill fra privatpersoner, næringsliv, lag- og organisasjoner omkring følgende forhold:

 Kvite områder - eller kombinerte kvite og kvite NGA områder (dvs. områder helt uten dekning).

 Underskriftslister med forplikting på kjøp når tilbudet kommer.

 Område der innbyggerne sier seg villige til å betale et etableringsgebyr.

 Område der innbyggerne vil gjøre en dugnadsinnsats.

 Område der en får tilgang til eksisterende infrastruktur (grøfter, trekkerør, stolper, bygninger).

 Husrom for nodebu/ noderom/ kabelskåp, elektronikk mm.

 Område med bidrag fra lokale bedrifter og institusjoner.

Innspill og imformasjon sendes på e-post til: hakon.hermansson@nord.fron kommune.no, og merkes “høringsuttale breibandutbygging”.