Siden starten i enkle fasiliteter for 37 år siden, er nå Fjøssystemer en stor bedrift med totalt 175 ansatte.

I 2013 fikk de Verdiskapingsprisen, og i år er bedriften med i konkurransen om en nasjonal pris, som deles ut i Oslo 28. november.

– Det er tydelig at vi gjør noe riktig, og at vi blir lagt merke til, konstaterer daglig leder André Stenumgård.

Stor investeringsvilje

Omsetningen har de siste fem årene bare økt, og har gått fra 350 millioner til 800 millioner kroner på de årene.

– Hva er nøkkelen til veksten?

– Vi har satset hardt på bygg-avdelingen, som har økt kraftig de siste årene. Det samme har vår tilstedeværelse nordover i landet gjort. Vi har så å si alt innen innredninger, utstyr og maskiner som brukes i alle typer fjøs. Slik er vi mye mer en totalleverandør enn tidligere, sier Stenumgård.

– Vi ser fortsatt en stor investeringsvilje i landbruket, og med våre sju avdelinger rundt om i landet er vi tilstede der landbruket er, legger han til.

Sentralt plassert

For Fjøssystemer AS er den etter hvert kjente melkeroboten fra Lely en «slager». Den er nå i en lang rekke fjøs over hele landet.

– Det er service vi jobber mest med om dagen, og målet er å utvide, bli enda bedre og ha mer på levering, sier Stenumgård.

Han er godt fornøyd med å være plassert på Fåvang.

– Egentlig er vi veldig sentralt plassert. Med bil er vi snart under to timer unna Gardermoen, og vi ligger midt mellom Oslo, Bergen og Trondheim. For vår serviceavdeling er likevel vegstandarden og framkommeligheten utfordrende, forteller han.

Kvalitet på nett

At Fjøssytemer vokser, gjør også at behovet for større plass begynner å melde seg, blant annet ønskes det å utvide med et kaldt-lager.

Bra internett er også et tema Fåvang-bedriften er opptatt av. For to år siden fikk de fibernett.

– Det var mer eller mindre flaks at vi fikk kobla oss på, og generelt er kvalitet på nett et av de største problemene bedrifter har i vår region, mener Stenumgård.

Interessante jobber

Staben har økt, og Fjøssystemer opplever stor interesse fra folk som vil jobbe og bo i regionen.

– Nøkkelen er å tilby interessante jobber. Da får vi i høy kompetanse til bedriften, og det er viktig, uansett vekst eller ikke, mener Stenumgård.

– Hvordan jobber dere ut mot markedet?

– Vi er alltid synlige i de fleste fagtidsskrifter, på nett og også som sponsor for landslaget i kombinert. Et «gammelt» ordtak jeg bruker er at en må markedsføre godt når bedriften går godt – for når pila peker nedover er det for sent å øke markedsføringen, slår daglig leder fast.

Beholder alle

Stenumgård er bevisst på at intet tre vokser inn i himmelen. På et tidspunkt vil veksten flate ut og investeringene i landbruket dabbe av.

– Vi følger markedet tett, og ser at vi ikke kan regne med en stadig vekst. Men med fleksible avdelinger som innretter seg fort, og med en solid stab i ryggen lever vi godt videre med en flat kurve i framtida. Når for eksempel sauenæringen ligger «med brukket rygg» sier vi ikke opp personale som jobber med sau, vi beholder alle og investerer i kompetansen, slår daglig leder André Stenumgård fast.

Daglig leder, André Stenumgård, mener merkevare, kvalitet og kompetanse er sentrale begrep å jobbe videre med. Foto: Ole Maurits Nybakken