Før var disse stikkene en trussel om henging og brenning av gård - nå har de fått en vesentlig hyggeligere betydning

foto