Nysgjerrige øyne, store smil og gledeshyl fylte uteområdet da Ruste barnehage ble omgjort til gård for en dag