Mandag passerte Sykehuset Innlandet 100.000 analyserte covid-19-prøver

foto