100 år sidan komponist og spelemann Oddvar Nyggard vart fødd: - Han har etterlatt seg ein musikalsk rikdom som vil leva vidare

foto