77-årige Svein Bruket gikk 500 meter skøyter på 48 blank!