Innbrudd Sødorp gjestegivergård: - Politiet har mann inne til avhøyr

foto