Beitenæringen sier nei, men fylkesmannen sier ja til 24 nye hyttetomter på Sødorpfjellet

foto