Kulturpris til kulturelt engasjert korpsveteran fra Kvam

foto